Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zgodnie z ZARZĄDZENIE NR 1113/WO/2023 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/1007476/Zarzadzenie-1113_WO_2023

 

odbędzie się w dniach 5 marca godz.12 00 do 18 marca godz. 15 00,

przez stronę https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/