Rekrutacja - dokumenty i ogłoszenia


Prosimy o zapoznanie się z
Zarządzeniem Nr 55/WO/2023 Prezydenta Miasta Zabrze
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów.
https://przedszkola-zabrze.nabory.pl