Baza przedszkola

Przedszkole posiada estetycznie urządzone sale wyposażone są w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne, umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci. Estetyczne meble, wielofunkcyjne kąciki zainteresowań, stoliki i krzesła dostosowane są do wieku rozwojowego dzieci. Baza przedszkola jest stale wzbogacana w celu polepszania warunków działalności przedszkola.

W budynku przedszkola mieści się sala gimnastyczna przeznaczona do ćwiczeń ruchowych oraz gabinet logopedy i psychologa. Przedszkole wyposażone jest również w duży plac zabaw, na którym atrakcyjny sprzęt zgodny z certyfikatami jakości i bezpieczeństwa pozwala dzieciom zaspakajać naturalną potrzebę ruchu.