"Kiedy się nie zna drogi, to przede wszystkim

trzeba mieć drogowskaz"

JANOSCH, Ach, jak cudowna jest Panama

Przydatne strony